AVG en lokale heffingen (incompany)

Een incompanytraining kan er als volgt uitzien: 

Geheimhouding in wet en regelgeving: de AWR en de Awb versus de AVG
Tijdens deze presentatie gaat Jennifer Lanser (Van den Bosch & Partners) in op de geheimhoudingsbepalingen zoals die in de Wet WOZ en in de belastingwetten al sinds jaar en dag zijn neergelegd (in AWR, Awb en Wbp, en de “nieuwe” AVG). Wat mag, waar zit de overlap en wat is er nieuw?

Processen en procedures afgestemd op de AVG
Tijdens deze presentatie gaat Bart de Paauw (Daeta) in op de processen en procedures binnen de AVG. Hij legt uit wat persoonsgegevens (herleidbare gegevens) zijn, maar ook waar deze gegevens binnen uw organisatie zijn en met welk doel ze daar staan. Hij gaat in op de rechten van de data-subjecten en wat dit voor uw organisatie betekent. Ook kijkt hij naar de datarisico’s en datadreigingen waarmee we in de dagelijkse praktijk te maken hebben.

Casustraining
De deelnemers worden in groepjes verdeeld en gaan groepsgewijs verschillende casussen bespreken. Het is mogelijk deze casussen vooraf in te dienen, waarna Bart en Jennifer de groepjes zullen begeleiden. Na de bespreking zullen Bart en Jennifer de resultaten met de hele groep bespreken.

Klik hier voor meer informatie

NIEUWS

Academie Lokale Belastingen ● Tel: 0184-499 494 ● E-mail: mail@lokbel.nl | KvK 09114791 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | powered by: CB-WebDesign.NL | Login