Incompany

Naast het vaste opleidingsaanbod verzorgt de Academie Lokale Belastingen ook incompanytrainingen voor lokale overheden. Voor u als opdrachtgever kunnen wij een opleidingsprogramma samenstellen en uiteraard uitvoeren, dat geheel op maat van uw organisatie is gesneden.

Incompanytrainingen

Bij een incompanytraining wordt de inhoud van de opleiding in nauw overleg met u samengesteld. U en uw medewerkers bepalen welke onderwerpen worden behandeld zodat naadloos kan worden aangesloten bij de specifieke opleidingsbehoefte binnen uw organisatie.

Uiteraard kunt u ook met gemeenten en/of waterschappen uit uw regio kiezen voor een incompanyopleiding in regionaal verband.

De voordelen:

 • aansluiting op uw specifieke behoefte
 • bij u op kantoor (geen reistijd, reiskosten)
 • vanaf 8 deelnemers al goedkoper dan deelname aan een open training

Bent u benieuwd wat voor trainingen wij onlangs hebben gegeven of binnenkort gaan geven?

Mei 2018  
Gemeente Ede
BsGW
BsGW
Gemeente Lelystad
Cocensus
- Privacy & AVG (2 dagdelen)
- Actualiteiten Formeel recht (1 dagdeel)
- Beroepsprocedures (2 dagdelen)
- Privacy & AVG (1 dagdeel)
- Taxatievaardigheden voor bezw.afh. (2 dagdelen)
April 2018  
G.R. Drechtsteden
Gemeente Nijmegen
BsGW
BsGW
Gemeente Elburg e.o.
Gemeente Peel en Maas e.o.
- Privacy & AVG (2 dagdelen)
- Actualiteiten Formeel recht (1 dagdeel)
- Actualiteiten WOZ/OZB (3 dagdelen)
- Actualiteiten Formeel recht (1 dagdeel)
- Privacy & AVG
- Belastingverordeningen
Maart 2018  
Gemeente Nijmegen
- Actualiteiten WOZ/OZB (1 dagdeel)
Januari 2018  
Gemeente Helmond
Gemeente Den Haag
- Actualiteiten WOZ/heffingen (1 dagdeel)
- Parkeerbelastingen (1 dagdeel)
November 2017  
Gemeente Alphen aan den Rijn
Belastingsamenwerking West-Brabant
- Actualiteiten WOZ/OZB (1 dagdeel)
- Actualiteiten WOZ/heffingen (1 dagdeel)
September 2017  
Gemeente Peel en Maas e.o.
- Belastingverordeningen (2 dagdelen)
Juli 2017  
A2-samenwerking
Belastingsamenwerking West-Brabant
Gemeente Noordwijk
Gemeente Noordoostpolder
- Actualiteiten WOZ/heffingen (2 dagdelen)
- WOZ-basis WOZ-processen (2 dagdelen)
- Beroepsprocedures (1 dagdeel)
- Kostenonderbouwing en BBV (2 dagdelen)
Juni 2017  
Gemeente Peel en Maas e.o.
Belastingsamenwerking West-Brabant
Belastingsamenwerking West-Brabant
- Rioolheffing (2 dagdelen)
- WOZ-basis Juridisch Kader (3 dagdelen)
- WOZ-basis Waardering (1 dagdeel)
Mei 2017  
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Ede
Gemeente Ede
- Verblijfsbelastingen (2 dagdelen)
- Verdieping WOZ-processen (2 dagdelen)
- Examen Coaching invordering (1 dagdeel)
April 2017  
Gemeente Ede - Coaching invordering (1 dagdeel)
Maart 2017  
BsGW
Gemeente Ede
- Prec./recl./toer./forens. (2 dagdelen)
- Coaching invordering (2 dagdelen)
Februari 2017  
Cocensus
Gemeente De Marne
Gemeente Ede
- Brede rioolheffing (2 dagdelen)
- Lokale belastingen & KCC (1 dagdeel)
- Coaching invordering (1 dagdeel)
Januari 2017  
Gemeente Ede
Cocensus
- Coaching invordering (1 dagdeel)
- Brede rioolheffing (1 dagdeel)Inhoud incompanytrainingen

Modules die onderdeel kunnen uitmaken van een incompanytraining:

 • WOZ
 • Gemeentelijke belastingen
 • Waterschapsbelastingen
 • Bezwaar- en beroepsprocedures
 • Invordering
 • Actualiteiten
 • Coaching
 • Communicatie en klantgerichtheid

Uiteraard zijn dit slechts voorbeelden. In overleg met u wordt bepaald wat de inhoud is van de door u gewenste opleiding.

Bijvoorbeeld: u zou zich alleen kunnen richten op precariobelasting, rioolheffing of verontreinigingsheffing. Ook kunt u kiezen voor een bijeenkomst over bijvoorbeeld actuele wetswijzigingen en recente, relevante jurisprudentie.

WOZ

Op het gebied van de Wet WOZ kunnen wij trainingen voor u samenstellen variërend van een kennismaking met de WOZ voor beginners tot aan een taxatie in het veld voor uw vakspecialisten.

De WOZ-trainingen zijn verdeeld in diverse modules: Juridisch kader, WOZ-processen en Waardering. Tevens kunnen wij voor u trainingen verzorgen over specifieke onderwerpen zoals marktanalyse, modelmatige waardebepaling en kadastrale bijwerking.

Gemeentelijke belastingen

De mogelijkheden voor een incompanytraining op het gebied van de gemeentelijke belastingen zijn net zo omvangrijk als het aantal heffingsmogelijkheden dat de Gemeentewet biedt. Zo kunnen wij uw medewerkers trainen op ieder niveau van alle heffingen, van generalisten tot specialisten.

Waterschapsbelastingen

Ook op het gebied van de waterschapsbelastingen (de omslagheffing en de verontreinigingsheffing) kunnen wij trainingen verzorgen voor generalisten en specialisten. Wij verzorgen ook trainingen voor bijvoorbeeld waterschapsbestuurders en managementteams die geïnformeerd willen worden over de hoofdlijnen van waterschapsbelastingen.

Bezwaarprocedures

Op het gebied van de bezwaarprocedures verzorgen wij trainingen waarbij de deelnemers inzicht krijgen in de eisen die door de wetgeving en jurisprudentie aan de bezwaarprocedures worden gesteld. Naast het theoretische gedeelte is het mogelijk om uw medewerkers te laten oefenen met het schrijven van uitspraken, het voeren van hoorzittingen, of het opbouwen van adequate dossiers. Tevens kan er casuïstiek gebruikt worden waarmee de medewerkers tijdens hun dagelijkse werk in aanraking komen.

Beroepsprocedures

Wat de beroepsprocedures betreft, kunnen wij trainingen verzorgen waarbij de medewerkers niet alleen inzicht krijgen in de geldende eisen die door wetgeving en jurisprudentie worden gesteld aan de behandeling van beroepschriften, maar ook in de praktijk oefenen. De medewerkers oefenen tijdens deze praktijktraining met het schrijven van verweerschriften en het voeren van mondelinge behandelingen. Ook bij deze praktijktraining kan gebruik gemaakt worden van eigen casuïstiek.

Invordering

Een doeltreffende belastingheffing valt of staat met de invordering. Tijdens trainingen op het gebied van de invordering wordt bijvoorbeeld het wettelijk kader van de invordering en de relevante jurisprudentie besproken. Er kan ook gekozen worden om slechts een bepaald onderwerp uit te diepen, zoals bijvoorbeeld dwanginvordering of beslagrecht.

Actualiteiten

Om uw medewerkers op de hoogte te brengen van alle wetswijzigingen en de recente, relevante jurisprudentie is er een mogelijkheid om actualiteitenbijeenkomsten te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst bespreekt een vakspecialist de in onderling overleg geselecteerde wetgeving en jurisprudentie op het door u gewenste vakgebied.

Coaching

Coaching biedt de mogelijkheid om in een korte periode op de hoogte gebracht te worden van vakinhoudelijke kennis. Coaching is zeer geschikt voor bijvoorbeeld een manager, die als hoofd of coördinator op de afdeling Belastingen komt, maar die nog geen vakinhoudelijke kennis bezit. Deze manager kan uitvoerig één op één worden geïnformeerd over de voor de functie belangrijke onderwerpen.

Communicatie en klantgerichtheid

Kennis is van groot belang om goed te kunnen functioneren, maar ook samenwerking en communicatie zijn essentieel om als organisatie doelgericht en efficiënt te kunnen functioneren. In deze trainingen wordt met name aandacht besteed aan het ontwikkelen van de vaardigheden om in de praktijk effectief te functioneren en aan de wijze van communiceren in de organisatie en met belastingplichtigen. Hierbij is altijd sprake van maatwerk waarbij vooraf in overleg met de opdrachtgever in beeld gebracht wordt welke aspecten aandacht behoeven.

Prijzen incompanytrainingen

Voor iedere aanvraag voor een incompanytraining maken wij voor u een uitgebreide offerte met de inhoud van het opleidingstraject en de kosten per dagdeel. 
De dagdeelprijs is afhankelijk van de inhoud, het aantal dagdelen, het aantal docenten en het aantal deelnemers. Afhankelijk van de inhoud van het opleidingstraject doen wij u een voorstel met een dagdeelprijs of een prijs per deelnemer.

Informatie incompanytrainingen

Zoals u ziet zijn er diverse mogelijkheden voor het verzorgen van een training op maat. Indien u meer wilt weten over de opleidingsmogelijkheden voor uw specifieke situatie, kunt u contact opnemen met Britt van der Sluijs of Robert Duits. Wij zijn bereikbaar onder telefoonnummer 0184 – 499 494 of via mail@lokbel.nl.

NIEUWS

Academie Lokale Belastingen ● Tel: 0184-499 494 ● E-mail: mail@lokbel.nl | KvK 09114791 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | powered by: CB-WebDesign.NL | Login