Themadagen >> Themadag Verdieping WOZ-processen

Themadag Verdieping WOZ-processen

Een groot aantal recente en toekomstige ontwikkelingen vraagt een substantiële aanpassing van het beheer van de WOZ- en belastingadministraties. Deze ontwikkelingen zijn divers van aard. Er zijn maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen op het fiscale gebied, technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van  informatiebeleid. Actueel zijn de verdere invulling van het stelsel van basisregistraties (BRK, LV-WOZ en berichtenverkeer), de (digitale) dienstverlening aan de burgers, de eisen voor informatiebeveiliging, de Waarderingsinstructie 2017, de overgang naar het taxeren op gebruiksoppervlakte en de aspecten rondom de invoering van de WOZ-geometrie (de WOZ-kaart).

Doelstelling is
een efficiënte/kostenbewuste overheid, waarbij de burger centraal staat.

In deze themadag vertalen we deze ontwikkelingen naar de praktijk, waarbij we uitgebreid aandacht besteden aan de procesbeschrijvingen, de inrichting en planning van de werkprocessen, de meerjarenplanning, de kwaliteitsbewaking, maar ook aan efficiency en kostenbesparing, en aan begroting en budget.

Voor wie

Deze themadag is bestemd voor medewerkers van gemeenten, waterschappen, samenwerkingsverbanden, taxatie- en detacheringsbureaus die in hun functie al enige ervaring hebben met het vakgebied van de Wet WOZ en die zich verder willen ontwikkelen op dit vakgebied.

Werkwijze

De dag is opgebouwd uit 2 dagdelen waarin de lesstof wordt behandeld en uitgediept. Van de cursisten wordt een actieve bijdrage verwacht door eigen vragen of aanverwante problemen in te brengen.

Docent

De cursus wordt verzorgd door de heer P. (Piet) Bervoets. Linkedin Piet Bervoets

Duur

2 dagdelen (1 hele dag). Het programma vangt aan om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Datum en locatie

22 mei 2018, Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht.

Prijs

€ 475,-- p.p., exclusief 21% BTW, inclusief lunch en lesmateriaal.

Vragen

Als u vragen heeft over deze cursus, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

NIEUWS

Academie Lokale Belastingen ● Tel: 0184-499 494 ● E-mail: mail@lokbel.nl | KvK 09114791 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | powered by: CB-WebDesign.NL | Login