Themadagen >> Themadag Kostentoerekening en kostenverhaal

Themadag Kostentoerekening en kostenverhaal bij lokale belastingen

Zowel burgers en bedrijven als belastingrechters staan kritisch tegenover kostentoerekening. Gemeenten worden genoodzaakt om de kostendekkingsoverzichten van hun heffingen transparant(er) te maken. De nieuwe begrotingsvoorschriften per 2017 en de nieuwe rentevoorschriften per 2018 brengen wijziging in de manier waarop we de kostendekking berekenen en presenteren. Fiscale voorschriften en financiële voorschriften lopen uiteen. De wijzigingen van het BBV brengen veel werk met zich en er moeten veel keuzes worden gemaakt.  

Heeft u de kostendekkendheid van uw heffingen onderzocht en aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen? Weet u zeker dat de in uw gemeente gehanteerde methodiek juist is? Welke kosten mogen aan de diensten toegerekend worden en welke niet? Wat gebeurt er als de kostendekking wordt overschreden? Wat zijn de gevolgen van een onverbindende verordening? Wat is de beste behandelwijze bij een bezwaar? Gelden de regels voor de paragraaf lokale heffingen van de begroting ook voor de jaarrekening?

Op deze en andere vragen wordt tijdens deze themadag uitgebreid ingegaan. Ook de (nieuwe) regels van het BBV per 2017 en 2018 worden uitgebreid besproken. Aan de hand van jurisprudentie wordt besproken welke kosten aan de verschillende diensten en taken kunnen worden toegerekend. Tevens komt aan bod welke kostendekkingseisen gelden voor leges, brede rioolheffing, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en andere rechten.

Wilt u geen verrassingen meer op het gebied van kostentoerekening? Kom naar onze volledig geactualiseerde cursus! U kunt desgewenst uw eigen casus inbrengen dus uw rendement van de cursus is maximaal.

Voor wie

De themabijeenkomst is met name bestemd voor belastingmedewerkers en financieel medewerkers van gemeenten en samenwerkingsverbanden, die betrokken zijn bij het onderbouwen van het kostenverhaal en kostentoerekening, en die hier nog weinig of geen ervaring in hebben.

Als u onlangs deze of een andere themabijeenkomst over kostentoerekening hebt gevolgd en toch de meest actuele zaken wilt horen, dan adviseren wij u zich in te schrijven voor de Themamiddag Actualiteiten kostentoerekening.

Doel

Na afloop van deze bijeenkomst heeft u kennis van en inzicht in kostenverhaal en kostentoerekening.

Docent

De themadag wordt verzorgd door mr. E.G. (Edwin) Borghols, vennoot en fiscaal-juridisch adviseur bij Van den Bosch & Partners, belastingadviseurs voor overheden. LinkedIn Edwin Borghols

Duur

2 dagdelen (1 hele dag). De themadag vangt aan om 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Datum en locatie

15 november 2018, Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht.  

Prijs

€ 475,-- exclusief BTW en inclusief lesmateriaal.

Vragen

Als u vragen heeft over deze cursus, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

Aanmelden
   voor (start)datum: 15-11-2018

NIEUWS

Academie Lokale Belastingen ● Tel: 0184-499 494 ● E-mail: mail@lokbel.nl | KvK 09114791 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | powered by: CB-WebDesign.NL | Login