Themadagen >> Themamiddag Leidraad Invordering

Themamiddag Leidraad Invordering

Als lokale overheid geeft een eigen Leidraad Invordering naar de belastingplichtigen herkenbaarheid en duidelijkheid over het invorderingsbeleid. Nog veel gemeenten en
waterschappen sluiten voor de invordering van hun belastingen gemakshalve zoveel mogelijk aan bij de Leidraad Invordering van de Belastingdienst. Omdat deze leidraad niet volledig, verouderd en/of onvoldoende kan zijn voor uw lokale invorderingsbeleid, is het aan te raden dat iedere gemeente en waterschap frequent haar beleid bijstelt en vernieuwt. 

In deze themamiddag wordt de Leidraad besproken en worden alle vernieuwingen en aanpassingen doorgenomen, in het bijzonder de wijzigingen per januari 2018. 
Extra aandacht geven we aan de punten die juist voor de lokale overheden van belang zijn.
Na deze bijeenkomst bent u in staat de Leidraad Invordering te maken of te actualiseren. 

U ontvangt alle materialen incl. de meest recente versie van de leidraad invordering voor
lokale overheden om snel en eenvoudig een eigen versie te maken. 

Voor wie

Deze themamiddag is geschikt voor beleidsmakers en ambtenaren belast met de invordering bij gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden. 

Werkwijze

De module is opgebouwd uit een dagdeel waarin de lesstof wordt behandeld en uitgediept. Van de cursisten wordt een actieve bijdrage verwacht door eigen vragen of aanverwante problemen in te brengen.

Docent

Deze themabijeenkomst wordt verzorgd door dhr. W.A. (Willem) Hoogendam, Clustermanager Productie bij de Regionale Belasting Groep. LinkedIn Willem Hoogendam.

Duur

1 dagdeel. Het programma vangt aan om 13.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Datum en locatie

11 oktober 2018, Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht.

Prijs

€ 250,-- p.p., exclusief BTW en inclusief lesmateriaal.

Vragen

Als u vragen heeft over deze cursus, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

Aanmelden
   voor (start)datum: 11-10-2018

NIEUWS

Academie Lokale Belastingen ● Tel: 0184-499 494 ● E-mail: mail@lokbel.nl | KvK 09114791 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | powered by: CB-WebDesign.NL | Login