Themadagen >> Themamiddag Actualiteiten kwijtschelding

Themamiddag Actualiteiten kwijtschelding

In de Themamiddag Actualiteiten kwijtschelding worden de nieuwe ontwikkelingen behandeld die voor alle gemeenten en waterschappen van belang zijn, zoals bijv. het Inlichtingenbureau en de nieuwe normen.

Verder zien we dat steeds meer lokale overheden hun kwijtschelding versoberen. Dit heeft gevolgen voor sommige burgers. De gemeente is verantwoordelijk voor het armoedebeleid. Behoort de kwijtschelding nog tot het vangnet van de gemeente? Is kwijtschelding nog een recht of wordt het een gunst? Op deze en andere vragen gaat de docent van de themamiddag uitgebreid in.

Voor wie

Deze themamiddag is geschikt voor beleidsmakers en ambtenaren belast met de invordering bij gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden en in het bijzonder voor degenen die verzoeken om kwijtschelding en de administratieve beroepen daartegen afhandelen.

Doel

Na afloop van deze bijeenkomst bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het vakgebied van de kwijtschelding.

Docent

De docent is de heer P. (Paul) Havinga, al jaren deurwaarder en als docent dwanginvordering aan ons verbonden.

Werkwijze

De module is opgebouwd uit 1 dagdeel waarin de lesstof wordt behandeld en uitgediept. Van de cursisten wordt een actieve bijdrage verwacht door eigen vragen of aanverwante problemen in te brengen.

Duur

1 dagdeel. Het programma vangt aan om 13.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Datum en locatie

6 november 2018, Cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht.

Prijs

€ 250,-- p.p., exclusief 19% BTW en inclusief lunch en lesmateriaal.

Vragen

Als u vragen heeft over deze cursus, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

Aanmelden
   voor (start)datum: 06-11-2018

NIEUWS

Academie Lokale Belastingen ● Tel: 0184-499 494 ● E-mail: mail@lokbel.nl | KvK 09114791 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | powered by: CB-WebDesign.NL | Login