Themadagen >> Themamiddag Nieuw BBV voor samenwerkingsverbanden

Themamiddag Nieuw BBV voor samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen, openbare lichamen en uitvoeringsorganisaties) moeten dit jaar ook voldoen aan het aangepaste Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De wijzigingen betreffen o.a. het gebruik van uniforme taakvelden, de renteomslag, centrale verantwoording van alle overhead, verplichte beleidsindicatoren en het verplicht activeren van investeringen met maatschappelijk nut.

Specifiek voor samenwerkingsverbanden heeft de commissie BBV in oktober 2016 de “Notitie Verbonden Partijen” gepubliceerd. Hierin worden met name de regels ten aanzien van de verrekeningen die plaats vinden tussen gemeenschappelijke regelingen en deelnemende gemeenten uitgewerkt. Duidelijk is dat de wijze van verrekening van kosten met de afnemende gemeenten op een andere wijze plaatsvinden dan in het verleden. Dit moet in de begroting en de administratie van de samenwerkingsverbanden worden aangepast.

Tijdens de themamiddag worden de nieuwe regels van het BBV over taakvelden, overhead en transparantie uitgebreid besproken. Wellicht heeft u nog niet alle wijzigingen (volledig) in de begroting voor 2018 kunnen verwerken. Na het volgen van deze themamiddag bent u in staat de nieuwe regels te implementeren voor komende begrotingen.

Voor wie

De themabijeenkomst is met name bestemd voor financieel medewerkers van alle vormen van samenwerkingsverbanden (belastingsamenwerkingen, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, etc.), die betrokken zijn bij het opstellen van de begrotingen. 

Doel

Na afloop van deze bijeenkomst heeft u kennis van en inzicht in de wijzigingen in het BBV en de implementatie daarvan in de begroting van genoemde samenwerkingsverbanden. Daardoor bent u in staat om de wijze waarop de kosten verrekend moeten worden met de deelnemende gemeenten op een goede wijze en conform de nieuwe eisen inzichtelijk te maken.

Daar waar het gaat om raakvlakken tussen de begroting en de fiscale kostentoerekening bij gemeenten (‘verboden kosten’ zoals kosten van beleid, handhaving, inspraak, bezwaar en beroep) wordt dit ook behandeld. 

Duur

1 dagdeel. Het programma vangt aan om 13.00 uur en eindigt om 17.00 uur.

Datum en locatie

4 december 2018, Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht. 

Prijs

€ 350,- p.p., exclusief 21% BTW en inclusief lesmateriaal.

Vragen

Als u vragen heeft over deze cursus, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

 

Aanmelden
   voor (start)datum: 04-12-2018

NIEUWS

Academie Lokale Belastingen ● Tel: 0184-499 494 ● E-mail: mail@lokbel.nl | KvK 09114791 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | powered by: CB-WebDesign.NL | Login