Themadagen >> Themadag Verblijfsbelastingen

Themadag Verblijfsbelastingen

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente. Deze belastingen zijn complementair aan elkaar en worden vaak naast elkaar geheven binnen een gemeente. De term toeristenbelasting is misleidend, omdat het om alle verblijf gaat, dus ook om zakelijke overnachtingen in hotels en verblijf door arbeidsmigranten en bijv. asielzoekers.

Tijdens deze themadag zoeken we vanuit de theorie aansluiting bij de (lokale) praktijk en behandelen we de (on)mogelijkheden van beide heffingen. Uiteraard bespreken we ook de actualiteiten rond deze heffingen, zoals de snelle groei van particuliere verhuur van verblijf via websites (bijv. Airbnb en Vrienden op de fiets) en de problematiek van de bewijslast van (onbetaalde) overnachtingen van arbeidsmigranten.

Natuurlijk gaan we ook in op de door de Hoge Raad recent goedgekeurde mogelijkheid om exploitanten ook de forensenbelasting te laten betalen voor hun gasten. Op die wijze wordt een forse efficiencyslag gemaakt, hetgeen voor recreatiegemeenten zeer interessant is!

De onderwerpen die aan de orde komen en die we aan de hand van jurisprudentie en praktijkvoorbeelden toelichten zijn:

  1. Essentiële elementen toeristen- en forensenbelasting (o.a. belastingplicht, heffingsmaatstaf, vrijstellingen)
  2. Forensenbelasting als aanvulling op toeristenbelasting
  3. Toeristenbelasting en vermakelijkhedenretributie op dagrecreatie
  4. Arbeidsmigranten, asielzoekers en toeristenbelasting
  5. Welke beoordelingscriteria zijn er voor de 90-dagentermijn forensenbelasting (o.a. eigen gebruik en verhuur)
  6. Onderbouwen van een forfait toeristenbelasting
  7. Communicatie met recreatieve sector, verblijfbieders en detacheringsbureaus
  8. Aanpak voor het in beeld brengen van verblijfslocaties
  9. De mogelijkheid om exploitanten ook de forensenbelasting voor hun gasten te laten betalen

Uiteraard is er bij elk onderwerp gelegenheid om vragen te stellen over het behandelde.

Voor wie

De cursus is bestemd voor degenen die geïnteresseerd in de mogelijkheden van belastingheffing over verblijf in de breedste zin van het woord. Wij denken daarbij aan hoofden Belastingen, beleidsmedewerkers Belastingen, medewerkers van detacheringsbureaus en anderen die belast zijn met de uitvoering van deze heffingen bij gemeenten.

Doel

Inzicht en kennis verwerven in de mogelijkheden die lokale overheden hebben om belastingen te heffen op verblijf van personen die niet in de gemeente woonachtig zijn en waarvoor de gemeente geen uitkering uit het gemeentefonds krijgt.

Werkwijze

Tijdens deze dag worden de (on)mogelijkheden besproken van toeristen- en forensenbelasting. Theorie en lesstof worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden.
De cursisten kunnen problemen uit de eigen dagelijkse praktijk inbrengen en met elkaar discussiëren.

Docenten

Als docenten treden op mr. E.G. (Edwin) Borghols, vennoot en fiscaal-juridisch adviseur bij Van den Bosch & partners, en A.F.N. (Toine) van Ierland, directeur van LEGITIEM BV te Velp; een bureau dat zich volledig richt op controle, inventarisatie en onderzoek in het totaal van lokale belastingen en lokaal verstrekte vergunningen. LinkedIn Edwin Borghols, LinkedIn Toine van Ierland

Duur

2 dagdelen (1 hele dag). Het programma vangt aan om 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Datum en locatie

9 oktober 2018, Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht. 

Prijs

€ 475,-- p.p., exclusief 21% BTW en inclusief lunch en lesmateriaal.

Vragen

Als u vragen heeft over deze cursus, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

Aanmelden
   voor (start)datum: 09-10-2018

NIEUWS

Academie Lokale Belastingen ● Tel: 0184-499 494 ● E-mail: mail@lokbel.nl | KvK 09114791 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | powered by: CB-WebDesign.NL | Login