Themadagen >> Themadag Leges

Themadag Leges (afgestemd op de nieuwste BBV-regels)

De heffing van leges is al jarenlang een hot item. Berichten over hoge tarieven en verschillen in tarieven tussen gemeenten voor bijvoorbeeld paspoorten en omgevingsvergunningen halen jaarlijks de voorpagina’s van kranten. De kostentoerekening bij leges is zeer belangrijk; daarmee kan worden voorkomen dat uw verordening leges onverbindend wordt verklaard door de belastingrechter. De verwachting is dat vrijwel alle gemeenten vroeg of laat in een legesprocedure verwikkeld zullen raken. 

Daarnaast bepaalt het gewijzigde BBV dat u per hoofdstuk (!) van de legesverordening inzicht moet geven in geraamde baten en lasten, het kostendekkingspercentage, en de mate van kruissubsidiëring (ook binnen de leges omgevingsvergunning bouwactiviteiten!). Alle reden om u goed te verdiepen in de leges en de kostentoerekening.

Inhoud

Tijdens deze themadag gaat de docent uitgebreid in op alle aspecten van legesheffing en behandelt hij onder andere de volgende vragen:

 • Is een verwijzing naar bouwkostennorm op de juiste wijze bekend gemaakt, zodat onverbindendheid van de bouwleges wordt voorkomen?
 • Waarvoor kunnen leges worden geheven en waarvoor niet?
 • Welke methodieken van kostentoerekening zijn fiscaal toegestaan? Wat is verplicht en
  wat is mogelijk?
 • Welke aanpassingen moet ik doen in het kader van de nieuwe BBV-regels?
 • Hoe kunnen de ramingen van baten en lasten inzichtelijk worden gemaakt? Kan de begrotingsadministratie hierop worden aangepast?
 • Wat zijn de regels van bewijslastverdeling bij leges?
 • Wat moet ik doen bij een onverbindende legesverordening?
 • Hoe kunnen er extra inkomsten worden gegenereerd door middel van leges?
 • Wat behoort nog tot de bouwkosten en wat niet? Aanneemsom of NEN-norm?


De leerstof wordt op een interactieve manier behandeld, en u kunt uw eigen voorbeelden en cases inbrengen. Uiteraard worden de actuele ontwikkelingen en recente jurisprudentie
behandeld.

Voor wie

De themabijeenkomst is met name bestemd voor belastingmedewerkers, financieel medewerkers en medewerkers omgevingsvergunning die verantwoordelijk zijn voor en betrokken zijn bij de vaststelling en heffing van leges.

Doel

Na afloop van deze bijeenkomst bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en risico’s op het gebied van de leges, inclusief vraagstukken van kostentoerekening.

Docent

De themadag wordt verzorgd door mr. E.G. (Edwin) Borghols, vennoot en fiscaal-juridisch adviseur bij Van den Bosch & Partners, belastingadviseurs voor overheden. LinkedIn Edwin Borghols

Duur

2 dagdelen (1 hele dag). De themadag vangt aan om 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Datum en locatie

1 december 2018, Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht.

Prijs

€ 475,-- exclusief BTW en inclusief lesmateriaal.

Vragen

Als u vragen heeft over deze cursus, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).


 

Aanmelden
   voor (start)datum: 01-12-2018

NIEUWS

Academie Lokale Belastingen ● Tel: 0184-499 494 ● E-mail: mail@lokbel.nl | KvK 09114791 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | powered by: CB-WebDesign.NL | Login