Themadagen >> Themadag Bezwaarprocedures

Themadag Bezwaarprocedures

Tijdens deze themadag doorlopen we de bezwaarprocedure van ontvangst van het bezwaarschrift tot aan de hoorzitting en uitspraak. Uiteraard komen aan de orde: ontvankelijkheid, bewijslast, no-cure-no-paybureaus, digitaal bezwaar maken en digitaal uitspraak doen, hoorzitting, proceskosten en uitspraak doen. Bovendien wordt aandacht besteed aan de communicatieaspecten bij ontvangst, hoorzitting en uitspraak. Belangrijke aandachtspunten zijn het verzamelen van relevante gegevens, de opbouw van het dossier en het toetsen van de beroepswaardigheid van de uitspraak.

Als er daarnaast nog specifieke aandachtspunten zijn die u behandeld wilt zien, kunt u die van tevoren aan ons doorgeven en dan worden die behandeld. Ook maken wij graag gebruik van voorbeelden uit uw eigen praktijk!

De cursisten ontvangen voorafgaand aan de themadag per e-mail een casus/bezwaarschrift toegezonden, met het verzoek een uitspraak op te stellen en deze voor de themadag in te sturen. Tijdens de themadag worden deze besproken en worden tips en suggesties gedaan.

Voor wie

Deze themadag is bestemd voor medewerkers van gemeenten, waterschappen, samenwerkingsverbanden, taxatie- en detacheringsbureaus die werkzaamheden (gaan) verrichten in het kader van bezwaarprocedures over de Wet WOZ en/of gemeentelijke en/of waterschapsheffingen.

Doel

Na afloop bent u in staat de eisen die door wetgeving en jurisprudentie worden gesteld aan de bezwaarprocedures in de praktijk ten uitvoer te brengen.

Werkwijze

De dag is opgebouwd uit 2 dagdelen waarin de lesstof wordt behandeld en uitgediept.

Docent

Deze themadag wordt verzorgd door mw. G. (Ina) Heijes-Kooistra, werkzaam bij de gemeente Elburg en al jaren docent op het gebied van Belastingen en WOZ. Linkedin Ina Heijes

Duur

2 dagdelen (1 hele dag). De bijeenkomst vangt aan om 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Datum en locatie

13 december 2018, Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht.

Prijs

€ 475,-- p.p., exclusief 21% BTW en inclusief lesmateriaal.

Vragen

Als u vragen heeft over deze cursus, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

Aanmelden
   voor (start)datum: 13-12-2018

NIEUWS

Academie Lokale Belastingen ● Tel: 0184-499 494 ● E-mail: mail@lokbel.nl | KvK 09114791 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | powered by: CB-WebDesign.NL | Login