Themadagen >> Themadag BAG-basis voor WOZ

Themadag BAG-basis voor WOZ 

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)  is van grote betekenis voor het gegevensbeheer van de WOZ. De verplichting de taxaties van woningen te gaan baseren op de gebruiksoppervlakte onderstreept het belang van de relatie tussen BAG en WOZ. 

Voor het gegevensbeheer van de WOZ is basiskennis van de BAG essentieel. Tijdens deze themadag zoeken we vanuit de theorie aansluiting bij de lokale praktijk, waarbij we stil staan bij de BAG- en de WOZ-afbakening. Vervolgens komen het beheren van de BAG-WOZ koppeling, het Beoordelingsprotocol BAG van de Waarderingskamer en het wijzigen van de WOZ-gegevens als gevolg van BAG-mutaties aan bod. Deze themadag heeft ook een directe relatie met de vakbekwaamheidseisen van de Waarderingskamer.

Inhoud

De onderwerpen die aan de orde komen en die met praktijkvoorbeelden worden toegelicht zijn: 

1. Stelsel van basisregistraties 
2. Vakbekwaamheidseisen
3. BAG-wetgeving en BAG-afbakening
4. BAG: is het wel of geen object?
5. Objectafstemming met de WOZ
6. WOZ-deelobjecten relateren aan de BAG
7. Procesbeheersing aan WOZ- en BAG-zijde
8. Wijzigen WOZ-gegevens als gevolg van BAG-mutaties

Uiteraard is er bij elk onderwerp gelegenheid om vragen te stellen en voorbeelden uit eigen ervaring te delen.

Voor wie

De cursus is bestemd voor WOZ-medewerkers die belast zijn met het dagelijks beheer van de WOZ.

Doel

Inzicht en kennis verwerven in de BAG wet- en regelgeving, met deze kennis de WOZ adequaat kunnen beheren, en het kwaliteitsniveau van de basisregistratie te verhogen.

Werkwijze

Tijdens deze dag worden de wet- en regelgeving besproken van de BAG en de BAG-WOZ koppeling. Theorie en lesstof worden afgewisseld met praktijkvoorbeelden. De cursisten kunnen problemen uit de eigen dagelijkse praktijk inbrengen en met elkaar discussiëren.

Docent

De cursus wordt verzorgd door de heer P. (Piet) Bervoets. Linkedin Piet Bervoets 

Duur

2 dagdelen (1 hele dag). Het programma vangt aan om 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Datum en locatie

1 november 2018, Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht.

Prijs

€ 475,-- p.p., exclusief 21% BTW en inclusief lunch en lesmateriaal.

Vragen

Als u vragen heeft over deze cursus, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

Aanmelden
   voor (start)datum: 01-11-2018

NIEUWS

Academie Lokale Belastingen ● Tel: 0184-499 494 ● E-mail: mail@lokbel.nl | KvK 09114791 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | powered by: CB-WebDesign.NL | Login