Themadagen >> AVG en lokale heffingen (incompany)

AVG en lokale heffingen – bewustwording verkleint risico’s! (incompany)

Op 25 mei 2018 treedt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Deze heeft grote gevolgen voor de uitvoeringspraktijk. Burgers krijgen extra rechten en de gemeente krijgt een verantwoordingsplicht.

Het is van belang om de medewerkers goed op te hoogte te brengen van deze aankomende veranderingen. Niet in het minst omdat de Afdeling Belastingen over een grote hoeveelheid (persoons)data beschikt en het van belang is om aan de regels te voldoen. Daarnaast kent de AVG hoge boetes voor schending van de privacyrechten.

Daeta informatieveiligheid & advies en Van den Bosch & Partners kunnen, onder de vlag van de Academie Lokale Belastingen, over dit onderwerp een dag(deel) een incompanytraining verzorgen voor uw medewerkers. De mix van onze organisaties is uniek door onze kennis van de specifieke en actuele wet- en regelgeving, gecombineerd met onze inhoudelijke kennis over lokale heffingen, uw informatiehuishouding, gegevensleveranciers en landelijke voorzieningen. Een AVG-training kan er bijvoorbeeld zo uit zien:

Geheimhouding in wet en regelgeving: de AWR en de Awb versus de AVG
(Jennifer Lanser, vennoot en fiscaal-juridisch adviseur bij Van den Bosch & Partners)
Tijdens deze presentatie gaat Jennifer in op de geheimhoudingsbepalingen zoals die in de Wet WOZ en in de belastingwetten al sinds jaar en dag zijn neergelegd (in AWR, Awb en Wbp, en de “nieuwe” AVG). Wat mag, waar zit de overlap en wat is er nieuw?

Processen en procedures afgestemd op de AVG
(Bart de Paauw, business unit manager informatieveiligheid bij Daeta)
Tijdens deze presentatie gaat Bart in op de processen en procedures binnen de AVG. Hij legt uit wat persoonsgegevens (herleidbare gegevens) zijn, maar ook waar deze gegevens binnen uw organisatie zijn en met welk doel ze daar staan. Hij gaat in op de rechten van de data-subjecten en wat dit voor uw organisatie betekent. Ook kijkt hij naar de datarisico’s en datadreigingen waarmee we in de dagelijkse praktijk te maken hebben.

Casustraining
(Jennifer Lanser en Bart de Paauw)
De deelnemers worden in groepjes verdeeld en gaan groepsgewijs verschillende casussen bespreken. Het is mogelijk deze casussen vooraf in te dienen, waarna Bart en Jennifer de groepjes zullen begeleiden. Na de bespreking zullen Bart en Jennifer de resultaten met de hele groep bespreken.

Wij stellen graag met u een programma op voor een nuttige training! Het is ook mogelijk deze training op verschillende groepen toe te snijden, zoals de medewerkers op de Afdeling Belastingen of het KCC.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat via telefoonnummer 0184-499494 of via mail@lokbel.nl.


Aanmelden
   voor (start)datum: incompany

NIEUWS

Academie Lokale Belastingen ● Tel: 0184-499 494 ● E-mail: mail@lokbel.nl | KvK 09114791 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | powered by: CB-WebDesign.NL | Login