Themadagen >> Themamiddag Actualiteiten kostentoerekening

Themamiddag Actualiteiten kostentoerekening

Zowel burgers en bedrijven als belastingrechters staan kritisch tegenover kostentoerekening. Gemeenten worden genoodzaakt om de kostendekkingsoverzichten van hun heffingen transparant(er) te maken. De nieuwe begrotingsvoorschriften per 2017 en de nieuwe rentevoorschriften per 2018 brengen wijziging in de manier waarop we de kostendekking berekenen en presenteren. Fiscale voorschriften en financiële voorschriften lopen uiteen. De wijzigingen van het BBV brengen veel werk met zich en er moeten veel keuzes worden gemaakt.  

U heeft in het verleden een cursus kostentoerekening gevolgd en wilt in korte tijd worden geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen en de actuele jurisprudentie. Tijdens deze themamiddag wordt uitgebreid ingegaan op de laatste inzichten op dit vakgebied. Aan de hand van de laatste jurisprudentie worden de hoofdlijnen en uitzonderingen besproken van de kosten aan de verschillende diensten en taken kunnen worden toegerekend. Tevens komt aan bod welke kostendekkingseisen er gelden voor leges, brede rioolheffing, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en andere rechten. Daarnaast wordt besproken welke actuele ontwikkelingen van het BBV tot wijziging van lasten en baten leiden. 

Voor wie

De themabijeenkomst is met name bestemd voor belastingmedewerkers en financieel medewerkers van gemeenten en samenwerkingsverbanden die basiskennis hebben van kostenverhaal en kostentoerekening bij lokale belastingen en die in korte tijd bijgepraat willen worden over de laatste ontwikkelingen en inzichten. Deze themamiddag is vooral interessant voor degenen die reeds eerder de Themadag Kostentoerekening en kostenverhaal of de Themadag Leges of een vergelijkbare bijeenkomst hebben gevolgd.  

Doel

Na afloop van deze bijeenkomst bent u weer helemaal bij. U bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en risico’s op het gebied van kostenverhaal en kostentoerekening bij lokale belastingen.

Docent

De themadag wordt verzorgd door mr. E.G. (Edwin) Borghols, vennoot en fiscaal-juridisch adviseur bij Van den Bosch & Partners, belastingadviseurs voor overheden. LinkedIn Edwin Borghols

Duur

1 dagdeel. De themamiddag vangt aan om 13.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Datum en locatie

29 november 2018, Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht. 

Prijs

€ 250,-- exclusief BTW en inclusief lesmateriaal.

Vragen

Als u vragen heeft over deze cursus, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

Aanmelden
   voor (start)datum: 29-11-2018

NIEUWS

Academie Lokale Belastingen ● Tel: 0184-499 494 ● E-mail: mail@lokbel.nl | KvK 09114791 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | powered by: CB-WebDesign.NL | Login