Themadagen >> Themadag Beroepsprocedures

Themadag Beroepsprocedures

Beroepsprocedures in belastingzaken worden in eerste instantie behandeld door de rechtbanken en in hoger beroep door de gerechtshoven. Tijdens deze themadag gaan we in op het fiscale procesrecht en met name op de gevolgen hiervan voor de uitvoeringspraktijk van gemeenten en waterschappen, o.a. bij het schrijven van verweerschriften en de mondelinge behandelingen. Ook besteden we uitgebreid aandacht aan de proceskostenvergoeding.

Voor wie

Deze themadag is bestemd voor degenen die reeds enige ervaring hebben met het schrijven van verweerschriften en het doen van de mondelinge behandelingen van belastingzaken bij de rechtbank en het gerechtshof.

Werkwijze

De opzet van deze themadag is als volgt. Tijdens het ochtenddeel behandelen we de gang van zaken bij een rechtbank. Tevens komen de formeel-juridische aspecten van de beroepsfase en de behandeling ter zitting aan bod. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de proceskosten.

De cursisten kunnen tot uiterlijk één week voorafgaand aan de themadag een zelf geschreven verweerschrift (of een verweerschrift van de gemeente) inzenden. De docent bestudeert de ingezonden verweerschriften vooraf en zal ze tijdens de themadag gezamenlijk behandelen.

Tijdens het middagdeel worden de ingezonden verweerschriften onder de loep genomen. De casus en de inhoud van het verweer worden behandeld. De docent geeft hierbij tips en adviezen voor de mondelinge behandeling en de pleitnota's etc. Indien aanwezig wordt ook de uitspraak van de rechter besproken.

Docent

De themadag wordt verzorgd door mr. J.K. (Jennifer) Lanser, als vennoot en fiscaal-juridisch adviseur verbonden aan Van den Bosch & Partners. 
Linkedin Jennifer Lanser

Duur

2 dagdelen (1 hele dag). De bijeenkomst vangt aan om 09.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Datum en locatie

29 november 2018, Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht. 


Prijs

€ 475,-- exclusief BTW en inclusief lesmateriaal.

Vragen

Als u vragen heeft over deze cursus, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

Aanmelden
   voor (start)datum: 29-11-2018

NIEUWS

Academie Lokale Belastingen ● Tel: 0184-499 494 ● E-mail: mail@lokbel.nl | KvK 09114791 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | powered by: CB-WebDesign.NL | Login