Congressen >> Symposium Rechtsbescherming

Symposium Rechtsbescherming

De Academie Lokale Belastingen en het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) organiseren op dinsdag 29 mei een studiemiddag, met als thema
“Rechtsbescherming en lokale belastingen: tekort of overschot?”

Het programma is als volgt:

12.30  Ontvangst met koffie en thee

13.00  Opening

13.15  Doelmatigheid versus rechtsbescherming: art. 64 AWR in de lokale belastingheffing
Tijdens deze presentatie gaat Edwin in op de toepassingsmogelijkheden van art. 64 AWR in de lokale heffingen. Welke rol speelt dit artikel bij bijvoorbeeld de forensenbelasting en de zuiveringsheffing en hoe zit het met de rechtsbescherming?

Edwin Borghols, vennoot en fiscaal-juridisch adviseur bij Van den Bosch & Partners

14.00   Tegengestelde belangen in de Wet WOZ en rechtsbescherming
Tijdens deze presentatie gaat Jan Monsma in op vragen rondom de toetsing van belang, ontvankelijkheid en de grenzen van rechtsbescherming in het kader van waardegeschillen.  

Jan Monsma, bijzonder hoogleraar lokale belastingen bij de Erasmus School of Law, tevens wetenschappelijk directeur ESBL

14.45   Pauze

15.00  Fiscale bevoegdheden van lokale overheden versus rechtsbescherming?
Tijdens deze presentatie gaat Guido de Bont in op de bevoegdheden die lokale overheden hebben om tot een juiste aanslagoplegging of waardebepaling te komen. Hoe verhouden die bevoegdheden zich tot de rechtsbescherming van belastingplichtigen?

Guido de Bont, hoogleraar formeel belastingrecht bij de Erasmus School of Law.

15.45  Discussie

16.00   Borrel

Voor wie

Deze middag is bestemd voor medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en samenwerkingsverbanden, die werkzaamheden verrichten in het kader van de Wet WOZ en de heffing van lokale belastingen.

Doel

Door de verschillende rollen van de sprekers met betrekking tot de rechtsbescherming, bent u na afloop van de middag op de hoogte van de ins en outs van de rechtsbescherming en kunt u een afgewogen oordeel geven over de fiscale instrumenten die uw organisatie gebruikt.

Werkwijze

De bijeenkomst is opgebouwd uit 1 dagdeel waarin de sprekers ieder uit een andere invalshoek hun visie op de rechtsbescherming bij verschillende heffingen geven. Bij elke presentatie is er ruimte om vragen te stellen en om te discussiëren. 

Duur

1 dagdeel. De bijeenkomst vangt aan om 13.00 uur en eindigt om 16.00 uur. De middag wordt afgesloten met een borrel.

Datum en locatie

29 mei 2018, Postillion Hotel Bunnik (langs de A12). 

Prijs

€ 150 p.p., exclusief 21% BTW. 

Vragen

Als u vragen heeft over deze bijeenkomst, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).


NIEUWS

Academie Lokale Belastingen ● Tel: 0184-499 494 ● E-mail: mail@lokbel.nl | KvK 09114791 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | powered by: CB-WebDesign.NL | Login