Opleidingen >> Module Procesmanagement materieel

Masterclass Invordering, module Procesmanagement materieel 

De module Procesmanagement Materieel is onderdeel van de Masterclass Invordering.
In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. Interventies 
Verzoeken om kwijtschelding of uitstel van betaling zijn blokkades in het proces. Zij stoppen het proces voor een bepaalde termijn af. De verhouding tussen arbeidsinspanning en resultaat is hierbij van groot belang. U leert in dit onderdeel hoe u deze interventies van het proces bewaakt en beheerst. Hulpmiddelen als de digitale bewaking en digitale toetsing komen ook aan bod.  

2. Uitbesteding/aanbesteding 
Bij dit onderdeel wordt aandacht besteed aan het oplossen van problematiek die speelt rondom het uitbesteden van invorderingswerk. Alle lokale belastingdiensten besteden werk uit, maar wat is de beste manier? Hoe werkt het om (onderhands) aan te besteden? Daarnaast krijgt u een handreiking hoe u het uitbestede proces kunt bewaken. Kwalitatief en kwantitatief geldt: krijgt u waar voor uw geld?

3. Dwanginvordering 
U leert dat dwanginvordering minder arbeidsintensief en beter te plannen is door het proces anders te benaderen. Tevens leert u uw medewerkers snel en effectief beslissingen te nemen bij de individuele klantbehandeling. 

4. Onderscheid civiel- en publiekrechtelijke invordering 
Op de volgende vragen krijgt u antwoord: Waarom is een gecombineerde invorderingsaanpak (fiscaal/bestuursrechtelijk) efficiënt? Hoe richt u een dergelijk proces in? Mag u informatie die u vanuit de bevoegdheden van de Invorderingswet 1990 heeft verkregen, gebruiken voor andere processen?

Voor wie

Deze opleiding is bestemd voor leidinggevenden/senioren van de belastinginvordering bij lokale overheden, die zich bezighouden met het procesmanagement.

Werkwijze

Deze module is opgebouwd uit 4 dagdelen waarin de lesstof wordt behandeld en uitgediept. Ze worden verzorgd door docenten die werkzaam zijn in de praktijk en van wie de cursisten veel praktische tips en adviezen kunnen verwachten. 

Docenten

De cursusdagen worden verzorgd door de heer W.A. Hoogendam, Clustermanager Heffen en Incasso bij de Regionale Belasting Groep, en de heer A.R.D. van Burken MBA, Afdelingshoofd Informatisering Gemeentebelastingen Rotterdam. LinkedIn Willem Hoogendam, LinkedIn Arno van Burken.

Duur

4 dagdelen (2 hele dagen). De bijeenkomsten vangen aan om 9.00 uur en eindigen om 16.00 uur.

Data en locatie

12 en 19 december 2018, Cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht.  

Prijs

€ 750,-- p.p., exclusief 21% BTW en inclusief lunch en lesmateriaal.

Vragen

Als u vragen heeft over deze opleiding kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

Aanmelden
   voor (start)datum: 12-12-2018

NIEUWS

Academie Lokale Belastingen ● Tel: 0184-499 494 ● E-mail: mail@lokbel.nl | KvK 09114791 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | powered by: CB-WebDesign.NL | Login