Opleidingen >> Module Procesmanagement formeel

Masterclass Invordering, module Procesmanagement formeel

De module Procesmanagement Formeel is onderdeel van de Masterclass Invordering.
In deze module komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1. De belastingontvanger en de grondslag invorderingsbevoegdheid voor lokale overheden 

U ontwikkelt vaardigheden om het primaire proces te sturen, de bijzondere positie van de invorderingsambtenaar te onderkennen en de selectiecriteria toe te passen. U krijgt het benodigde inzicht om efficiënt om te gaan met de belangrijkste invorderingsbevoegdheden en versnelling aan te brengen in het invorderingsproces. Centraal staat de wetenschap dat de ontvanger een exclusieve positie bekleedt. 

2. Juiste toepassing Awb 
Binnen de Invorderingswet 1990 is zorgvuldig handelen een vereiste. De overheid heeft zichzelf regels gesteld, in met name de Awb. Daaraan dient zij zich te houden. Wat is nu veranderd voor de ontvanger? Helder wordt uiteengezet wat de valkuilen zijn, maar ook de oplossingen komen aan bod. 

3. Informatievoorziening 
Informatie is de bron waaruit efficiënte en effectieve invordering gerealiseerd kan worden. Door gebruik te maken van de juiste bronnen kunt u snelheid toepassen in het proces. U krijgt een overzicht van bevoegdheden om informatie te krijgen c.q. op te eisen. 

4. Invordering in eerste aanleg 
U leert u hoe u bij de verzending van de aanslagen al selectiecriteria kunt gebruiken om snel de belastingopbrengst te realiseren. U krijgt tips over hoe u toekomstige werkzaamheden beter kunt plannen. 

Voor wie

Deze opleiding is bestemd leidinggevenden/senioren van de belastinginvordering bij lokale overheden die zich bezig houden met het procesmanagement.

Werkwijze

Deze module is opgebouwd uit 4 dagdelen waarin de lesstof wordt behandeld en uitgediept. Ze worden verzorgd door docenten die werkzaam zijn in de praktijk en van wie de cursisten veel praktische tips en adviezen kunnen verwachten.  

Docenten

De cursusdagen worden verzorgd door de heer W.A. Hoogendam, Clustermanager Heffen en Incasso bij de Regionale Belasting Groep, en de heer A.R.D. van Burken MBA, Afdelingshoofd Informatisering Gemeentebelastingen Rotterdam. LinkedIn Willem Hoogendam, LinkedIn Arno van Burken.

Duur

4 dagdelen (2 hele dagen). De bijeenkomsten vangen aan om 9.00 uur en eindigen om 16.00 uur.

Data en locatie

14 en 21 november 2018, Cursus- en vergadercentrum Domstad te Utrecht.

Prijs

€ 750,-- p.p., exclusief 21% BTW en inclusief lunch en lesmateriaal.

Vragen

Als u vragen heeft over deze opleiding kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

 

Aanmelden
   voor (start)datum: 14-11-2018

NIEUWS

Academie Lokale Belastingen ● Tel: 0184-499 494 ● E-mail: mail@lokbel.nl | KvK 09114791 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | powered by: CB-WebDesign.NL | Login