Opleiding WOZ-TAXATEUR


Opleiding WOZ-TAXATEUR

WOZ-medewerkers en medewerkers marktanalyse worden in toenemende mate verplicht het diploma WOZ-taxateur te behalen en moeten voldoen aan specifiek op de bijhouding van de WOZ-administratie gerichte eisen en vaardigheden. Ook uit de nieuwe
Waarderingsinstructie blijkt dat de Waarderingskamer veel waarde hecht aan de
vakbekwaamheid van alle WOZ-medewerkers. De Waarderingskamer wil ook stimuleren
dat in 2020 deze vakbekwaamheid aangetoond kan worden. De opleiding WOZ-taxateur voorziet in deze behoefte.

Voor wie

De opleiding is bestemd voor medewerkers van gemeenten, waterschappen, taxatie- en detacheringsbureaus die te maken hebben met WOZ-taxaties.

Doel

Voorbereiding op het officiële examen Wet WOZ van het SVM|NIVO. Het examen bestaat uit een flextoets (WOZ-I) en een centraal schriftelijke toets (WOZ-II). Beide examens worden meerdere malen per jaar door SVM|NIVO afgenomen. Deelname aan het WOZ-I examen is mogelijk op verschillende locaties op veel verschillende data. Het WOZ-II examen wordt in 2018 op 6 verschillende data afgenomen vanaf een locatie centraal in Nieuwegein.

Onze cursus sluit qua data aan op het WOZ-II examen van 25 oktober, maar uiteraard kunnen de cursisten ook op een later moment aan een examen deelnemen. 

De organisatie van het examen valt onder de verantwoordelijkheid van SVM|NIVO. Aanmelding dient rechtstreeks bij SVM|NIVO te geschieden. De hoogte van het examengeld wordt door SVM|NIVO vastgesteld. Zie www.svmnivo.nl  (of: https://www.svmnivo.nl/nl/p4e537c3d56993/schriftelijke-examens.html)

Werkwijze

De opleiding bestaat uit 3 modules.

Overzicht modules:
Module WOZ-TAXATEUR Juridisch kader (4 dagdelen)
Module WOZ-TAXATEUR Waardering (4 dagdelen)
Module WOZ-TAXATEUR Examentraining (2 dagdelen)

De modules zijn opgebouwd uit meerdere dagdelen waarin de lesstof wordt behandeld en uitgediept. Tijdens de examentraining wordt geoefend met de theorie aan de hand van praktijk- en rekenvoorbeelden en oude examens. De modules worden verzorgd door docenten die werkzaam zijn in de praktijk en waarvan de cursisten veel praktische tips en adviezen krijgen.

Zelfstudie

Het is belangrijk om te vermelden dat alleen het volgen van de cursusdagen niet voldoende is om het examen te kunnen halen. Er komt ook veel zelfstudie bij kijken. Van de cursisten wordt verwacht dat ze bepaalde stukken vooraf doornemen of thuis (of op het werk) oefenen met bepaalde opgaven. Daarom liggen de cursusdata steeds ongeveer een maand uit elkaar en is de examentraining over de zomervakantie heen getild. De cursisten hebben dan ruim de tijd om de stukken te lezen of de opdrachten te maken. 

Duur

10 dagdelen (5 hele dagen), steeds in de ochtend Juridisch Kader en in de middag Waardering. De bijeenkomsten vangen aan om 9.00 uur eindigen om 16.00 uur. Er wordt een buffetlunch gereserveerd.

Lesmateriaal/wetgeving

Een groot deel van het lesmateriaal wordt vooraf digitaal beschikbaar gesteld. Tijdens de cursus zelf, ontvangen de cursisten een mapje met daarin hand-outs van de sheets en enkele bijlagen.

Het SVM|Nivo heeft bepaalde voorschriften over welke wetgeving er bij het examen gebruikt mag worden en welke niet: Overzicht toegestane wetteksten. Ze schrijven ook een wettenbundel voor die gebruikt mag worden: aanbevolen wettenbundel: Makelaardij Taxatie en Vastgoed. Dit is echter niet de enige toegestane bundel. 

Wij willen de aanschaf en het gebruik van deze aanbevolen wettenbundel niet verplicht stellen. Wellicht heeft u de bundel al in huis, of maakt u liever gebruik van een andere. Het is aan uzelf om te controleren (aan de hand van het overzicht toegestane wetteksten) of uw eigen bundel wel of niet is toegestaan bij het examen. Wij zullen wel een overzicht van de relevante wetgeving digitaal beschikbaar stellen voor wie geen examen wil doen of voor wie nog geen bundel heeft, maar dit mag sowieso niet worden meegenomen naar het examen. 

Docenten

Deze cursus wordt verzorgd door mr. R.P.M.M. (Ronald) Mols, vennoot en fiscaal-juridisch adviseur bij Van den Bosch & Partners (modules Juridisch Kader/Examentraining) en door C.L.M. (Kees) van Summeren, een ervaren WOZ-taxateur.  (modules Waardering/ Examentraining)
Linkedin Ronald Mols en http://www.vsta.nl/cv.html

Data en locatie

15 maart, 19 april, 24 mei, 21 juni en 13 september 2018 

Elke lesdag: ochtend Juridisch Kader, middag Waardering, laatste dag Examentraining. 

Locatie: Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht.

Prijzen

Prijzen losse modules:
Module Juridisch Kader (4 dagdelen): € 750,00
Module Waardering (4 dagdelen) : € 750,00
Module Examentraining (2 dagdelen): € 475,00 

Prijs gehele opleiding:
€ 1.500,00 p.p. (10 dagdelen) (module Examentraining is dan gratis)

Genoemde prijzen zijn inclusief
- Lunch tijdens alle 5 de cursusdagen.
- Ons eigen lesmateriaal, deels digitaal, deels geprint.

Genoemde prijzen zijn
exclusief
- 21% BTW 
- Examenkosten (worden door SVM gefactureerd)
- Wettenbundel (zie kop Lesmateriaal/wetgeving)

Vragen

Als u vragen heeft over deze opleiding kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

NIEUWS

Academie Lokale Belastingen ● Tel: 0184-499 494 ● E-mail: mail@lokbel.nl | KvK 09114791 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | powered by: CB-WebDesign.NL | Login