Opleiding WOZ-BASIS


Opleiding WOZ-BASIS

Voor een optimale uitvoering van de Wet WOZ is een goede WOZ-administratie noodzakelijk. In de Waarderingsinstructie van de Waarderingskamer zijn daarom aan de diverse WOZ-medewerkers inhoudelijke eisen aan kennis en vaardigheden vastgelegd. Kennis van en inzicht in het juridisch kader, de WOZ-processen, de waardebegrippen, kwaliteitsbeheersing en automatisering zijn daarbij van groot belang.

Voor wie

De opleiding is bestemd voor medewerkers van gemeenten, waterschappen, samenwerkingsverbanden, taxatie- en detacheringsbureaus, die in hun functie te maken hebben met de uitvoering van de Wet WOZ en die:

 • werkzaam zijn in de sfeer van gegevensbeheer en gegevensbijhouding;
 • WOZ-werkzaamheden uitvoeren;
 • belast zijn met de behandeling van bezwaarschriften (WOZ & OZB);
 • met geautomatiseerde WOZ- en belastingapplicaties werken;
 • contacten hebben met burgers en waterschappen over (WOZ-)gegevens.


Doel

Na afloop van de opleiding bent u in staat om:

 • de Wet WOZ in hoofdlijnen toe te passen;
 • regelingen van de belastingen die de WOZ-waarde als basis gebruiken, toe te passen;
 • de hoofdlijnen van de WOZ-processen te onderkennen;
 • wettelijke regels met betrekking tot gegevensverzameling en -bijhouding toe te passen;
 • gegevensverstrekking aan belanghebbenden toe te passen;
 • eenvoudige WOZ- en OZB-bezwaarschriften af te handelen;
 • juridisch risicovolle bezwaarschriften te signaleren.


Werkwijze

De opleiding bestaat uit 3 modules.

Overzicht modules:
Module WOZ BASIS Juridisch kader (3 dagdelen)
Module WOZ BASIS Waardering (1 dagdeel)
Module WOZ BASIS WOZ-processen (2 dagdelen)

De basismodules zijn opgebouwd uit een of meerdere dagdelen waarin de lesstof wordt behandeld en uitgediept. De modules worden verzorgd door docenten die werkzaam zijn in de praktijk en van wie de cursisten veel praktische tips en adviezen kunnen verwachten. Na afloop wordt een bewijs van deelname verstrekt.

Duur

6 dagdelen (3 hele dagen). De bijeenkomsten vangen aan om 9.00 uur en eindigen om 16.00 uur.

Data en locaties

2, 9 en 30 oktober 2018, Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht.

Prijs

Prijzen losse modules:
Module Juridisch Kader (3 dagdelen): € 650,00
Module Waardering (1 dagdeel) : € 250,00
Module WOZ-processen (2 dagdelen): € 475,00

Prijs gehele opleiding:
€ 1.125,00 p.p. (6 dagdelen) (module Waardering is dan gratis)

Genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW, inclusief lunch (bij een hele dag cursus) en lesmateriaal.

Vragen

Als u vragen heeft over deze opleiding kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

NIEUWS

Academie Lokale Belastingen ● Tel: 0184-499 494 ● E-mail: mail@lokbel.nl | KvK 09114791 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | powered by: CB-WebDesign.NL | Login