Masterclass Invordering


Masterclass Invordering

Deze opleiding beslaat 2 modules en heeft een drieledig doel, namelijk:

  • Inzicht geven in de werking van de Invorderingswet 1990, vanuit de invalshoek van een leidinggevende;
  • Inzicht geven in en sturing geven aan het invorderingsproces, het procesmanagement;
  • Ervaringen delen met andere leidinggevenden.

 

Voor wie

Deze opleiding is bestemd voor leidinggevenden/senioren van de afdeling Invordering die zich bezighouden met het procesmanagement.

Werkwijze

De opleiding bestaat uit twee modules van elk 4 dagdelen (2 hele dagen).

Overzicht modules:
Module Procesmanagement formeel (4 dagdelen)
Module Procesmanagement materieel (4 dagdelen)

De modules zijn opgebouwd uit 4 dagdelen waarin de lesstof wordt behandeld en uitgediept. Ze worden verzorgd door docenten die werkzaam zijn in de praktijk en van wie de cursisten veel praktische tips en adviezen kunnen verwachten. Hieronder worden de onderwerpen per module uitgewerkt.

Module Procesmanagement formeel 
De module Procesmanagement formeel wordt uitgediept in 4 dagdelen. In die 4 dagdelen worden in ieder geval de volgende onderwerpen behandeld:

1. De belastingontvanger en de grondslag invorderingsbevoegdheid voor lokale overheden  
2. Juiste toepassing Awb  
3. Informatievoorziening 
4. Invordering in eerste aanleg 

Module Procesmanagement materieel
De module Procesmanagement materieel wordt uitgediept in 4 dagdelen. In die 4 dagdelen worden in ieder geval de volgende onderwerpen behandeld:

1. Interventies  
2. Uitbesteding/aanbesteding 
3. Dwanginvordering  
4. Onderscheid civiel- en publiekrechtelijke invordering

Docenten

De cursusdagen worden verzorgd door de heer W.A. Hoogendam, Clustermanager Heffen en Incasso bij de Regionale Belasting Groep, en de heer A.R.D. van Burken MBA, Afdelingshoofd Informatisering Gemeentebelastingen Rotterdam. LinkedIn Willem Hoogendam, LinkedIn Arno van Burken.

Duur

Module Procesmanagement formeel: 4 dagdelen (2 hele dagen).
Module Procesmanagement materieel: 4 dagdelen (2 hele dagen).
De bijeenkomsten vangen aan om 9.00 uur en eindigen om 16.00 uur.

Data en locatie

De gehele opleiding vindt plaats in Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht.

14 en 21 november 2018, Masterclass Invordering, module Procesmanagement formeel
12 en 19 december 2018, Masterclass Invordering, module Procesmanagement materieel

Prijs

€ 750,-- p.p. per module. Indien u de gehele opleiding volgt, komt dat dus neer op € 1.500,--.
Prijzen zijn exclusief 21% BTW en inclusief lunch en lesmateriaal.

Vragen

Als u vragen heeft over deze opleiding kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bellen (0184-499 494) of e-mailen (mail@lokbel.nl).

 

NIEUWS

Academie Lokale Belastingen ● Tel: 0184-499 494 ● E-mail: mail@lokbel.nl | KvK 09114791 | Algemene Voorwaarden | Privacy Policy | powered by: CB-WebDesign.NL | Login